Galerie nežijících výtvarných umělců Karvinska


Dominik F I G U R N Y
29.6.1909 – 13.10.2000


Pochází z Horní Suché. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Krakově. Válka hatí jeho umělecký rozlet. Po jejím ukončení pracuje jako učitel výtvarné výchovy ve fryštátské základní škole. V důchodu se aktivně zapojuje do uměleckého života v literárně uměleckém sdružení Polského kulturně-osvětového svazu.
Ve své tvorbě upřednostňoval krajinomalbu, nevyhýbal se ale ani figurální tvorbě. Byl ovlivněn impresionismem.