Galerie nežijících výtvarných umělců Karvinska


Franciszek Ś W I D E R
27.1.1911 – 22.3.1997


Původem z Karviné.
Vystudoval Státní školu dekorativního umění a uměleckého průmyslu v Krakově.
Absolvoval také Akademii múzických umění. Po studiích se natrvalo usazuje v rodné Karviné.
Doménou jeho tvorby je sochařský monument a figurální plastika. Vedle toho se věnuje malířství, grafice, portrétům a karikaturní řezbě.
Jeho pomník věnovaný obětem fašismu stojí v Životicích a je zřejmě jeho stěžejním životním dílem.
V 50. letech vytvořil řadu děl poplatných komunistickému režimu, tyto po revoluci mizí z očí veřejnosti.
Za svoji tvorbu obdržel řadu státních vyznamenání.