Galerie nežijících výtvarných umělců Karvinska


Jindřich W I E L G U S
26.2.1910 – 6.5.1998


Narodil se v Karviné ve staré havířské rodině pocházející z Halíče.
Po vyučení za řezbáře vystudoval sochařství na Škole uměleckých řemesel v Brně, na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a tamtéž Akademii výtvarných umění.
Byl členem řady výtvarných spolků jako Sdružení výtvarných umělců Aleš nebo skupiny Radar.
Byl významným sochařem. Jeho díla lze nalézt v mnoha sbírkách soukromých i veřejných.