Galerie nežijících výtvarných umělců Karvinska


Miloš J A N Č A R
10.6.1929 – 14.2.1989


Karvinský rodák. Studoval malbu a grafiku na vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně.
Věnoval se především malbě, později také kombinované technice a sochařství. Vytvářel reliéfní obrazy surrealistických vizí.
Podílel se na založení skupiny karvinských výtvarníků Parazol.
Vystavoval především kolektivně. Jako jeden z mála umělců na Ostravsku přicházel s podněty fantazijní obraznosti se silně expresivní dynamikou zejména v objektech.