Galerie nežijících výtvarných umělců Karvinska

Tadeusz W R A T N Y
23.10.1929 – 24.11.2005


Dětství a mládí prožil v Orlové.
Po absolvování Fakulty architektury VUT v Brně pracoval v Báňských projektech Ostrava. I při své práci architekta se intenzivně zajímal zejména o výtvarnou fotografii, ale až od poloviny 80.let se začal plně věnovat malířství a kresbě tuší.
Jeho častými náměty byly městské a venkovské krajiny Slezska.
V době, kdy docházelo v umění k radikální deformaci a dynamizaci tvarů, začal uplatňovat raději vlastní realitu a její metafory.
Svoji tvorbou a osobností právem patří do řad významných tvůrců karvinského regionu